Historien bag korsør madmarked og apoteker caféen

Korsør MadMarked

Korsør MadMarked åbnede den 28. november 2014.

Inspirationen kom fra Præstø MadMarked, der blev startet af et par ildsjæle 1. maj 2013. De ønskede at gøre det enklere at købe både lokale og økologiske fødevarer og fik i løbet af kort tid oprettet afdelinger i St. Heddinge, Lynæs, Svendborg og på Danmarks Naturfredningsforenings ejendom Skovsgård på Langeland.

Desværre var økonomien ikke bæredygtig. På nogenlunde samme tidspunkt gik de store dagligvarekæder massivt ind i markedsføring af økologi, og det var medvirkende årsag til at Præstø, St. Heddinge og Lynæs lukkede med udgangen af 2014. Det hjalp heller ikke, at en betroet medarbejder havde sin egen dagsorden og senere blev dømt for økonomiske uregelmæssigheder.
Skovsgård MadMarked fortsatte på egen hånd, men måtte desværre opgive i 2018. Svendborg havde, lige som os i Korsør, ikke økonomisk fællesskab med Præstø og skiftede navn til Øland. Drives videre med stort engagement af de lokale ejere.

Korsør MadMarked har fra starten været et selvstændigt selskab, ejet af Kirsten og Peder Harboe. Kirsten er uddannet folkeskolelærer og Peder er apoteker, men med hjælp af engagerede medarbejdere, der har faglig baggrund for det med mad, bliver der lavet spændende og god mad i køkkenet på Kirkepladsen.

Kirkepladsen 8 og 10

Kirkepladsen 8 blev opført i 1756 i følge de tilgængelige kilder. 

Korsørs fik sit eget apotek  i 1761 efter kongelig bevilling. Indtil da mener man, at apotekervarer kunne købes i en filial fra Slagelses daværende eneste apotek. 

Den første apoteker hed Johan Wilhelm Mincke.  Hvor apoteket lå de første år er der ingen, der kan huske mere, men man ved at det fra 1764 lå på den adresse, der i dag hedder Kirkepladsen 8.

Mincke var ikke fornøjet med Korsør og blev senere apoteker i Kerteminde.

Apoteket lå i bygningen i mere end 100 år. I 1896 flyttede apoteket til den nybyggede naboejendom Kirkepladsen 10. De gamle lokaler fungerede herefter som materialhandel i en række år. Senere var der købmandshandel og hobbyforretning.

På grund af pladsmangel og dårlige adgangsforhold for gangbesværede flyttede Korsør Apotek i 2007 til Algade. Lokalerne blev derefter i en kort periode lejet ud som lager. Da Kirsten og Peder Harboe hørte om konceptet bag Præstø MadMarked i sommeren 2014, besluttede de at Korsør også trængte til et spisested og en butik, hvor økologien var en selvfølge og tilgængelig for alle.

Med god hjælp af lokale håndværkere blev lokalerne indrettet i det gamle apotek – og med stor respekt for det gamle apoteksinventar, der blev genbrugt i stor stil. Køkkenet måtte dog indrettes helt fra bunden og med de nyeste hjælpemidler.

Med udgangen af 2016 lukkede den hyggelige forretning Hobbystuen i nr. 8 pga. sygdom. MadMarked overtog lokalerne og indrettede det gamle butikslokale til café. Baglokalet blev lejet ud til Korsør Bykontor.

Apoteker Caféen

Bygningen på Kirkepladsen kaldes gerne for det gamle apotek. Over indgangsdøren står der stadig ”APOTHEK” muret ind i facaden (tidligere var det endda med guldbelagte bogstaver, men tidens tand har taget guldet og kun bogstaverne er tilbage!).

Det har med tiden vist sig, at ikke alle forbandt MadMarked med et sted, hvor man ud over at købe lokale fødevarer også kan spise både frokost og aftensmad. Derfor fik spisedelen navnet Apoteker Caféen i april 2019.

Du kan se gamle billeder og andre minder fra apoteket rundt omkring i vores lokaler. Spørg bare, hvis du vil vide noget om dem, selv om det ikke er sikkert at vi kan forklare det hele! Gammelt apotekerlatin er ikke vores spidskompetence, vi er bedre til det med mad!